0500-74 58 40 hej@betl.se

Internationellt Café

Sista lördagen varje månad så har vi Internationellt Café. En kväll med fika, inslag och människor från världens alla hörn. Ofta kan det vara ett 20-tal olika nationaliteter som är med på en och samma kväll. Det startar 17.00 och brukar hålla på ungefär till 19.00. Under kvällen bjuds vi på musik, bibelläsning, livsberättelser och annat spännande på olika språk. Alla är välkomna!

Internationella Barnriket

Under Internationellt Café så har vi också Barnriket som är en rolig samling för alla barn 4-12 år så hela familjen är välkommen med!

Vårens datum är 28/1, 25/2, 25/3, 29/4 & 27/5 17.00