0500-74 58 40 hej@betl.se

SPÄNNANDE SOMMARTEMA

I sommar predikar vi utifrån dina frågor! Närmare 50 frågor har kommit in och utifrån har vi sammanställt nio spännande ämnen som vi kommer lyfta varje söndag. Frågor vi kommer att försöka besvara är. Jag undrar…

…vem som kommer till himlen
…vad Bibeln säger om HBTQ-frågor
…hur vi kan lita på Bibeln
…över skapelsen och big-bang-teorin
…vad vi har för ansvar för miljön
…hur det blir i himlen
…över Jesu återkomst och den sista tiden
…varför Gud verkar vara ond i Gamla Testamentet
Var med oss i sommar när vi söker svar utifrån Bibelns undervisning. Varje söndag 11.00!

Sommartemat ”Jag undrar…”

Varje söndag 11.00 18/6-13/8.

Tolkning / Translation

Varje Gudstjänst tolkas till Engelska, Arabiska och ibland persiska. Every Sunday Service is translated to English, Arabic and sometimes Persian.

Sommarriket

Samtidigt som vi har Gudstjänst i sommar så har vi också Sommarriket för alla barn. En kort samling, lekar, pyssel och aktiviteter tillsammans med våra duktiga ledare. Samlingen kommer också ha temat ”Jag undrar…” utifrån barnens egna frågor. Välkommen med hela familjen på gudstjänst i sommar.

Pingstkyrkan