0500-74 58 40 hej@betl.se

en kyrka som människor vill bli en del av

Vår kyrka startades 1912 och ända sedan starten har fokus varit det samma – att berätta för människor om Jesus. Vi är en kyrka för alla generationer och består av människor från vitt skilda bakgrunder och kulturer. Vi ser kyrkan som en familj där vi hela tiden längtar efter att fler ska hitta hem och finna meningen med livet och bli en del av något större än oss själva när vi kopplar med Guds hjärta.

Vi är en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.

en Del av pingst

Vi är en del av Pingströrelsen, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se

Hillsong leadership network

Vi har goda relationer med Hillsong och är med i Hillsong Leadership Network. Mer info: www.hillsong.com/network

Vårt team

Simon & Caroline Holst
Huvudpastorer
simon.holst@betl.se
caroline.holst@betl.se
0500-74 58 42

Martin Larsson
Pastor & Missionsdirektor
martin.larsson@betl.se
0500-74 58 44

socialt & internationellt arbete

Matilda Bladh
Pastor
matilda.bladh@betl.se
0500-74 58 43

event/gudstjänst/unga vuxna

Wilma Lorentzon
Ungdomsledare
wilma.lorentzon@betl.se
0500-74 58 45

youth

Dan & Kristin Brohede
Familjepastorer
dan.brohede@betl.se
0500-74 58 46

kids/familj

Emma Widmark
Verksamhetsledare Vårt Hus
emma.widmark@betl.se
0500-74 58 48

omsorg/samtal/connection

Lasse Berggren
Expedition & Uthyrning
lasse.berggren@betl.se
0500-74 58 40

mån-fre 9-15

Conny Brännberg
Ordförande
conny@brannberg.se

styrelse/förvaltning/HR

Emad Hanna
Pastor Bet:L Arabiska
073-622 66 24

Vår vision

En kyrka som människor vill bli en del av

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: ”Simon, det fnns de som åker till platser där jag gör något stort och så fnns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av”. I det uppfattade jag en tydlig fråga – vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre – jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av. Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.

Vår kultur

KULTUREN ÄR FORDONET SOM LEDER MOT MÅLET

VISIONEN TALAR OM VART VI ÄR PÅ VÄG

VÅR KULTUR BESKRIVER EN HÄLSOSAM KYRKA

NÄRVARANDE

Värderar andra genom att vara uppmärksamma, lyssnade och ge respons.

 

GENERÖSA

Ger frikostigt uppmuntran, gästvänlighet och gåvor utan att förvänta något tillbaka.

 

GENUINA

Lever äkta, menar det vi säger och vågar visa både sårbarhet och mod.

 

SALIGA

Bär en inneboende drivkraft genom glädjen Gud ger oberoende av omständigheterna.

 

HERDAR

Sätter andra första och söker efter människor att se, uppmuntra och hjälpa.

 

GULDGRÄVARE

Letar efter och lockar fram det bästa i varje människa och situation.

 

TERMOSTATER

Kommer förberedda för att bidra till en god atmosfär och ge energi. 

 

DELÄGARE

Överlåtna långsiktigt bryr vi oss om hela kyrkan bästa, redo att gå en extra mil.

 

Det du har hört av mig inför många vittnet ska du anförtro åt pålittliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.

2 Tim 2:2

Vår tro

Gud

Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande, vilka existerar samtidigt och är av evighet.

Matt 28:19, Joh 14:16

Människan

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild och likhet.

1 Mos 1:27, Joh 3:16

Bibeln

Bibeln är Guds inspirerade Ord; ofelbart, varaktigt och oföränderligt.

2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21

Frälsningen

Genom synden förlorade människan gemenskapen med Gud. Alla människor har syndat och är i behov av Guds nåd. Genom Jesu försoning, död och uppståndelse kan alla människor bli frälsta, förlåtna och få ett upprättat liv med Gud.

Rom 5:12, 17; 10:9-10

Dopet i vatten

Vi uppmanar människor som har kommit till tro att döpa sig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

Mark 16:15-16, Apg 2:38

Dopet i den helige Ande

Dopet i den helige Ande är en särskild upplevelse efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor.

Apg 1:5, 8; 8:15-17

Helande

Helande har köpts genom Kristi försoningsverk och är en gåva till varje människa.

Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24

Församlingen

Församlingen är Kristi kropp där de troende samlas kring Ordet, bönen, nattvarden och gemenskapen. Församlingens uppdrag är att göra alla folk till lärjungar.

Matt 16:18, 1 Kor 12:27-28

Lärjungaskap

Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. Den helige Ande hjälper oss att bära andlig frukt.

Joh 8:31-32, Gal 5:22-25

Tidens slut

Jesus ska komma åter till jorden för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor ska stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

Apg 1:11, 1 Kor 3:12-15