0500-74 58 40 hej@betl.se

pelare

Ett nätverk av visionära, strategiska och finansiella bärare i kyrkan. Män och kvinnor som är kallade att tjäna Gud genom sina yrkesliv, karriärer och företag för att bygga hans rike och frigöra resurser för hans kyrka att växa. Vi möts ungefär tre gånger om året för nätverkande, gemenskap, undervisning och vision.

Visionära, strategiska och finansiella bärare i kyrkan.

Nästa träff: 

Datum: 21/5 19.00 – 21.00
Gäst:  Andreas Frankner
Plats: Lindströms Bil, Batterivägen 3

frågor & svar

Varför PELARE?

PELARE står fast och är inte på väg någonstans utan skapar stabilitet. PELARE bär tyngd vilket ger bärighet och trygghet i det som Gud vill göra och bygga. PELARE söker inte uppmärksamhet utan förstår att den är där för ett större syfte. PELARE är varken golv eller tak – vi bygger inte på någon människa och begränsas inte heller av någon människa – men möjliggör för oss att nå nästa nivå. Till sist så skapar PELARE rymd och utrymme där andra kan blomstra, växa och finna skydd.

Finns det några krav för att vara en PELARE?

Alla är välkomna med som har ett hjärta för Guds hus. Som PELARE överlåter man sig också till att ge minst 10 000 kr utöver sitt regelbundna givande till vår årliga Hjärta För Huset-insamling.

Är det bara för företagare?

Nej. Företagare är varmt välkomna men även andra yrkesgrupper, pensionärer, studenter och människor som bär på ett hjärta för Guds hus.

Hur ofta möts ni?

Det kan variera men ungefär tre gånger per år. Här på sidan kan du hålla dig uppdaterad om nästa träff och anmäla dig.

Kan vi vara engagerade som par?

Man kan vara pelare som individ och tillsammans med sin make/maka. För dig som är gift är det en styrka att gå in i detta tillsammans och även komma på våra träffar tillsammans.

Kontakt

Om du vill veta mer om Bet:L Pelare är du välkommen att kontakta någon av följande personer.

Simon Holst – 0500-74 58 42, simon.holst@betl.se

Daniel Widmark – 0733-66 14 14, daniel.widmark@me.com

Martin Larsson – 0500-74 58 44, martin.larsson@betl.se

Matilda Bladh – ‭0500-74 58 43‬, matilda.bladh@betl.se