0500-74 58 40 hej@betl.se

Gudstjänst varje söndag 13.00 i Fjärilskolan. Vamt välkommen!

Södra Ryd (Arabiska)

Vi är en kyrka på flera platser eftersom vi har ett hjärta för att skapa nya mötesplatser, med Jesus i centrum. En av platserna är i Södra Ryd, Skövde. I Campus Södra Ryd möts våra arabisktalande hemgrupper och med start den 8 september firar vi även gudstjänst tillsammans i Fjärilskolans lokaler. Alla samlingar är på arabiska men tolkas vid behov till svenska. 

Oavsett om du har en tro på Gud eller inte är du varmt välkommen till våra samlingar. 

 

Kontakta gärna våra Campus-ledare för Campus Södra Ryd om du vill veta mer eller har frågor.

Emad & Naema Hanna

0736-22 66 24