0500-74 58 40 hej@betl.se

21 dagar bön och fasta 10-30/1

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. – 2 Korintierbrevet 1:3-4

Var med när vi tillsammans söker Gud inför det nya året! Vi kommer be och fasta utifrån temat ALL TRÖSTS GUD! Vi tror att Gud vill komma med tröst till oss i alla livets säsonger. Efter en tid av pandemi så kan vi alla uppleva sorg av olika slag då vi gått miste om olika saker, men även att vi kan uppleva sorg efter personer som lämnat oss. Under ”21 dagar Bön och Fasta” kommer vi att be utifrån detta tema.

Andra veckan har vi gemensam bön med kyrkorna i Skövde under ekumeniska böneveckan.

Bön

Nedan ser du vad vi ber för dagligen under dessa 21 dagar. Vi kommer även ha en andakt varje dag där vi ber och läser bibelordet för dagen, du kommer kunna ta del av dessa här på hemsidan och på våra sociala medier.

Har du något som du vill att vi som kyrka ska be för? Skicka in ditt böneämne till be@betl.se

Bön & lovsång

Varje onsdag kommer vi att ha gemensam bön & lovsång i kyrkan. Där kommer vi lovsjunga tillsammans och be för bönemännen vi fått in. Det finns kraft i att komma tillsammans för bön & lovsång. Välkommen att vara med oss under dessa tillfällen!

18.30 Kyrkan & Södra Ryd, Online via Zoom 
19.00 Kapellet i Skultorp

Fasta

Du kan vara med och fasta under en kortare eller längre period. Kanske du vill ta några dagar i fasta eller fasta hela perioden genom så kallad Danielsfasta. Du kan också stå över någon måltid under dagen för att istället ta tid i bön. Biblisk fasta handlar om mat men under denna perioden kan du även avstå från andra saker som upptar mycket av din tid för att istället spendera tid med Gud. Läs gärna artikeln nedanför om Bön & Fasta av Ola Gustafsson, pastor i Skara Pingst.

VECKA 1 / VI BER FÖR KYRKAN / 10-16/1

DAG 1 / Människors frälsning - Mån 10/1
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:19-20
Vi ber för
 • Genuina frälsningsbeslut
 • 25 döpta 2022
 • Människor i vår närhet
DAG 2 / Vårt sociala arbete - Tis 11/1
”Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?” Jak 2:15-16
Vi ber för
 • Sociala event
 • LP
 • Mathjälpen
 • Gengåvan

 

DAG 3 / Vårt missionsarbete - Ons 12/1
”När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.” Apg 13:2-3
Vi ber för
 • Våra missionärer
 • Förföljda kristna i Mellanöstern
 • Nepal

 

SAMLING I KYRKAN
Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 18.30
Fjärilskolan, Södra Ryd, 18.30
Kapellet, Skultorp, 19.00

 

DAG 4 / Våra campus & dotterförsamling - Tors 13/1
”De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där.” Apg 8:4-5
Vi ber för
 • Kapellet
 • Södra Ryd
 • Klippan Community

 

DAG 5 / Våra Connectgrupper - Fre 14/1
”Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” 1 Kor 14:26
Vi ber för
 • Gemenskap och lärjungaskap
 • Nya connectgrupper
 • Alla connectledare
DAG 6 / Våra ledare - Lör 15/1
Lyssna till era ledare och rätta er efter dem. De vakar över ert andliga liv och ska en dag avlägga räkenskap. Låt dem känna att deras uppgift är en glädje, och inte en tung börda. Det vinner ni alla på.Hebr 13:17 (Nubibeln)
Vi ber för
 • Pastorsteamet
 • Församlingsledningen
 • Huvudledare och Teamledare
SAMLING I KYRKAN
13.00-20.00 Christine Caine, Andreas Nielsen
DAG 7 / Våra Gudstjänster - Sön 16/1
”Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.” Ef 6:18-20
Vi ber för
 • Förkunnelsen
 • Lovsången & betjänandet
 • Bemötandet & värdskapet
SAMLING I KYRKAN
GUDSTJÄNST
11.00 Tomas Sjödin

VECKA 2 / VI BER OM TRÖST / 17-24/1

DAG 8 / Tacka Gud - Mån 17/1
”Lova HERREN, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte allt gott han gör” Ps 103:1-2
Vi tackar för
 • Guds barmhärtighet
 • Guds tröst
 • Guds medlidande
DAG 9 / Alla som lider av sjukdom - Tis 18/1
”…han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar” Ps 103:3
Vi ber om
 • Helande och läkedom
 • Styrka
 • Frid
DAG 10 / Alla som förlorat en anhörig - Ons 19/1
”…han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,” Ps 103:4
Vi ber om
 • Tröst och hopp
 • Gemenskap i saknaden
 • Framtidstro
SAMLING I KYRKAN
Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 18.30
Fjärilskolan, Södra Ryd, 18.30
Kapellet, Skultorp, 19.00
DAG 11 / Alla som gått miste om något - Tors 20/1
”…han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.” Ps 103:5
Vi ber om
 • Mening
 • Södra Ryd
 • Klippan Community
DAG 12 / Alla som sliter i sjukvården - Fre 21/1
”HERREN handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta.” Ps 103:6
Vi ber om
 • Glädje i arbetet
 • Ny kraft och hopp
 • Slut på pandemin
DAG 13 / Alla som är ensamma - Lör 22/1
Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som vördar honom, för han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.Ps 103:13-14
Vi ber om
 • Starkare Gudsrelation
 • Gemenskap
DAG 14 / Alla som saknar hopp - Sön 23/1
”Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.” Ps 103:17-18
Vi ber att
 • Kyrkan ska sprida hopp
 • Människor ska vända sig till Gud
SAMLING I KYRKAN
GUDSTJÄNST
11.00 Simon Holst

VECKA 3 / VI BER FÖR VÅR OMVÄRLD / 24-30/1 

DAG 15 / Skaraborg - Mån 24/1
”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” 2 Kor 1:3-4
Vi ber för
 • Väckelse
 • Alla städer
 • Vänner, grannar, arbetskamrater och klasskompisar
DAG 16 / Sverige - Tis 25/1
”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” 1 Tim 2:1-2
Vi ber för
 • Myndigheter och regering
 • Polis, brandmän och sjukvårdspersonal
 • Nya kyrkor
DAG 17 / Människor på flykt - Ons 26/1
”En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.” 2 Mos 23:9
Vi ber för
 • Flyktingar från Afghanistan
 • Asylsökande
 • Familjer som splittrats
SAMLING I KYRKAN
Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 18.30
Fjärilskolan, Södra Ryd, 18.30
Kapellet, Skultorp, 19.00
DAG 18 / Unga människor - Tors 27/1
”Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta..” Jes 40:30-31
Vi ber för
 • Psykisk hälsa
 • Kallelse och framtidstro
 • Andens dop

 

DAG 19 / Äldre människor - Fre 28/1
”De rättfärdiga grönskar som palmer, de växer som cedrar på Libanon, planterade i HERRENS hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar.” Ps 92:13-15
Vi ber om
 • Hälsa och styrka
 • Meningsfull tillvaro
 • Goda relationer
DAG 20 / Företag - Lör 29/1
HERREN ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som HERREN din Gud ger dig.5 Mos 28:8
Vi ber för
 • Nya företag
 • Nya arbeten och arbetstillfällen
 • Vishet och ledning
DAG 21 / Skövdes kyrkor - Sön 30/1
”Ett har jag begärt av HERREN, detta söker jag: att få bo i HERRENS hus i alla mina livsdagar, för att se HERRENS ljuvlighet och söka honom i hans tempel.” Ps 27:4
Vi ber för
 • Framgångsrik evangelisation
 • Framgångsrik diakoni
 • Alla präster och pastorer
SAMLING I KYRKAN
GUDSTJÄNST
11.00 Simon Holst

 

läsplan av Christine Viklund

”Frihet från ångest”