0500-74 58 40 hej@betl.se

21 dagar bön och fasta 8-28/1

”Sjung till Gud, lovsjung hans namn, bana väg för honom som drar fram genom öknarna! HERREN är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska bor i en öken.”
Psaltaren 68:5-7

VÅRT HUS

Det senaste året har vi varit mitt uppe i flera spännande processer som har att göra med vår framtid. Dels har drömmen om ett socialt center fått liv när vi ser hur vårt sociala arbete fortsätter att växa. Vi har även följt arbetet med Framtidens kyrka som har att göra med vår framtida huvudbyggnad i Skövde. Om vi ska bygga nytt eller bygga ut. Under årets bön och fasta kommer vi be för detta konkret utifrån temat ”VÅRT HUS”. Vi avslutar med Framtidssöndag 28/1 då vi kommer presentera vad vi tror är våra nästa steg att ta.

Nedan ser du alla samlingar under perioden, prioritera gärna att vara en del av dessa!

Bön

Varje dag har vi gemensamma bönemännen och en böneandakt som du kan ta del av på våra sociala medier och här på hemsidan. Därtill har vi gemensamma bönesamlingar tisdag-torsdag 19.00.

Tisdag 19.00 Götene, Lidköpingsvägen 14

Onsdag 19.00 Skultorp, Banvägen 15 & Södra Ryd, Myggdansvägen 1

Torsdag 19.00 Skövde, Lögegatan 1

Söndag 20.00 Nationell digital bön med Pingst

Har du något som du vill att vi som kyrka ska be för? Skicka in ditt böneämne till be@betl.se

Fasta

Du kan vara med och fasta under en kortare eller längre period. Kanske du vill ta några dagar i fasta eller fasta hela perioden genom så kallad Danielsfasta. Du kan också stå över någon måltid under dagen för att istället ta tid i bön. Biblisk fasta handlar om mat men under denna perioden kan du även avstå från andra saker som upptar mycket av din tid för att istället spendera tid med Gud. Läs gärna artikeln nedanför om Bön & Fasta av Ola Gustafsson, tidigare pastor i Skara Pingst.

VECKA 3 /Framtidens kyrka / 22-28/1

DAG 15 / Framtidens kyrka - Mån 22/1

”Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.”

Jesaja 54:2-3

Vi ber

 • Att kyrkan ska fördubblas
 • Att vi ska få ett nytt år med flest antal döpta
 • Att vi ska få inviga vår nya/utbyggda kyrka
DAG 16 / Fördubblad räckvidd - Tis 23/1

Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige Andes tröst och förmaning.”

Apostlagärningarna 9:31

Vi ber

 • Om hälsosam tillväxt
 • Att vi ska nå nya människor
 • Att de som är med ska stanna kvar och växa i lärjungaskap

SAMLING I GÖTENE

Bön 19.00 Lidköpingsvägen 14

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Föreläsning med Peter Halldorf
Lögegatan 1, Skövde, 18.00

DAG 17 / Nytt år med flest antal döpta - Ons 24/1

Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde.”

Apostlagärningarna 8:12-13

Vi ber

 • Att människor ska komma till tro och låta döpa sig
 • Att många ska få vara med och döpa
 • Att vi senast 2032 ska ha döpt minst 46 personer under ett och samma år

SAMLING I SKULTORP & SÖDRA RYD

Bön 19.00 Banvägen 15 & Myggdansvägen 1

DAG 18 / Nyinvigd kyrka - Tors 25/1

Då sade Haggai, HERRENS sändebud, genom ett budskap från HERREN till folket: ”Jag är med er, säger HERREN.”  Och HERREN väckte en iver hos Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket så att de började arbeta på HERREN Sebaots, sin Guds, hus.”

Haggai 1:13-14

Vi ber

 • Att vi ska lämna över en upprustad kyrka till nästa generation
 • Att kyrkan ska få vara en naturlig mötesplats för hela staden
 • Att våra byggnader ska vara redskap som möjliggör visionen

SAMLING I SKÖVDE

Bön 19.00 Lögegatan 1

DAG 19 / Ekonomiska mirakler & favör - Fre 26/1

Folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som HERREN har befallt oss att utföra.” Då befallde Mose att man skulle kungöra i lägret: ”Ingen, vare sig man eller kvinna, ska göra något mer för att ge till helgedomen.” Så hindrades folket från att bära fram fler gåvor. Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, och mer än nog.”

2 Mosebok 36:5-7

Vi ber

 • Glädje och tro i generositet
 • Extraordinärt givande
 • Guds välsignelse och favör i hela processen
DAG 20 / Guds ledning och vishet - Lör 27/1

Besalel och Oholiab och alla andra konstnärligt begåvade män har HERREN utrustat med vishet och förstånd till att veta hur de ska utföra allt arbetet med att uppföra och färdigställa helgedomen. De ska i allt göra det så som HERREN har befallt.”

2 Mosebok 36:1

Vi ber

 • Guds kallelse till nyckelpersoner
 • Gudomliga idéer och lösningar
 • Kloka beslut 
DAG 21 / Andens enhet - Sön 28/1

”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.”

Efesierbrevet 4:3-6

 Vi ber

 • Att vi ska hitta en gemensam väg fram
 • Att det ska bli VÅR vision
 • Andens enhet i beslut och handling

SAMLING I KYRKAN
FRAMTIDSSÖNDAG

11.00 Gudstjänst Skövde, Simon Holst
12.30 Lunch I kyrkan
13.30 Presentation och samtal om framtiden
15.00 SLUT

16.00 Gudstjänst Götene, Simon Holst

DIGITAL BÖN MED PINGST SVERIGE
20.00 Zoom https://www.pingst.se/events/21-dagar-bon-och-fasta

VECKA 2 / Vårt hus socialt center/ 15-21/1

DAG 8 / VÅRT HUS SOCIALT CENTER - Mån 15/1

”Sjung till Gud, lovsjung hans namn, bana väg för honom som drar fram genom öknarna! HERREN är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska bor i en öken.”

Psaltaren 68:5-7

Vi ber

 • Ett hem för den ensamma
 • Frihet
DAG 9 / Ett ljus i mörkret - Tis 16/1

”De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem.”
Jesaja 42:26

Vi ber

 • Ljus i mörkret
 • Människor som inte ser en utväg
 • Att människor ska få veta att Hopp Finns Här

SAMLING I GÖTENE

Bön 19.00 Lidköpingsvägen 14

DAG 10 / Mat åt den hungrige - Ons 17/1

”Tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd! Så ska Herrens friköpta säga, de han har friköpt från fiendens hand och samlat från länderna, från öst och väst, nord och syd. De irrade i öknen på öde stigar, de fann ingen stad där de kunde bo. De var hungriga och törstiga, deras själ mattades. Men de ropade till Herren  i sin nöd, och han räddade dem ur deras svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad där  de kunde bo. De ska tacka Herren  för hans nåd och hans under mot människors barn, för han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda.”

Psaltaren 107:1-9

Vi ber

 • Mathjälpen
 • Alla volontärer
 • Att Gud ska mätta själen hos människor som försöker fylla den på andra sätt

SAMLING I SKULTORP & SÖDRA RYD

Bön 19.00 Banvägen 15 & Myggdansvägen 1

DAG 11 / En plats där staden samlas - Tors 18/1

”På kvällen, när solen hade gått ner, kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar.”

Markusevangeliet 1:32-34

Vi ber

 • En öppen dörr för alla, oavsett bakgrund
 • En plats dit staden får komma och uppleva helande och befrielse

SAMLING I SKÖVDE

Bön 19.00 Lögegatan 1

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Gemenskapsmåltid 18.00
Gudstjänst 19.00
Katolska Kyrkan Skövde

DAG 12 / Ett hjärta större än världen - Fre 19/1

”Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.”

Jakobs brev 2:1518 

Vi ber

 • Volontärer
 • Guds kraft i det vi går in i tillsammans som församling
 • En tro som bär oss och samtidigt visar sig för andra
DAG 13 / En plats i gemenskap - Lör 20/1

”Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.”

1 Johannesbrevet 1:24

Vi ber

 • Gengåvan
 • LPs framtid
 • En mötesplats som främjar gemenskap

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Stilla dag i S.ta Helena Kyrka 9.00-15.30 (ingen avgift)

Anmälan senast 19/1 till lisbeth.ahlman@svenskakyrkan.se eller 0500-47 65 25

DAG 14 / Jesus blir synlig genom Vårt Hus - Sön 21/1

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.”

Kolosserbrevet 3:1217

 

Vi ber

 • Människors fysiska behov blir mötta
 • Människors själsliga behov blir mötta
 • Att Jesus ska lysa genom allt vi gör

SAMLING I KYRKAN
GUDSTJÄNST

11.00 Skövde, Emma Widmark

DIGITAL BÖN MED PINGST SVERIGE

20.00 Zoom https://www.pingst.se/events/21-dagar-bon-och-fasta/

VECKA 1 / En kyrka som människor vill bli en del av / 8-14/1

DAG 1 / En kyrka som människor vill bli en del av

”Sjung till Gud, lovsjung hans namn, bana väg för honom som drar fram genom öknarna! HERREN är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Men de upproriska bor i en öken.”

Psaltaren 68:5-7

Vi ber

 • En växande församling
 • En hälsosam församling
 • Ett hjärta och en själ
DAG 2 / Våra gudstjänster - Tis 9/1

Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Hebreerbrevet 10:25

Vi ber

 • Guds närvaro i våra gudstjänster
 • God gemenskap och att människor ska bli sedda
 • Undervisning som förhärligar Jesus och är i linje med Guds Ord

SAMLING I GÖTENE

Bön 19.00 Lidköpingsvägen 14

DAG 3 / Våra team - Ons 10/1

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:6-11

Vi ber

 • Att fler ska gå med i uppdraget
 • Våra ledare
 • Våra volontärer

SAMLING I SKULTORP & SÖDRA RYD

Bön 19.00 Banvägen 15 & Myggdansvägen 1

DAG 4 / Våra connectgrupper - Tors 11/1

Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. 1 Kor 14:26

Vi ber

 • Att vi ska välja gemenskap
 • Våra connectledare
 • Hälsosamma grupper präglade av omsorg

SAMLING I SKÖVDE

Bön 19.00 Lögegatan 1

DAG 5 / Våra målgrupper - Fre 12/1

Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Markus 10:13-16

Vi ber

 • Kids
 • Youth
 • Unga vuxna
 • Senior
 • Arabiska
DAG 6 / Vårt internationella arbete - Lör 13/1

Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå. Romarbrevet 15:16-21

Vi ber

 • Våra missionärer
 • Våra partners och projekt
 • Nya pionjära initiativ
DAG 7 / Kyrkorna i Skaraborg - Sön 14/1

Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Efesierbrevet 3:18-21

Vi ber

 • Evangeliska Frikyrkan
 • Trosrörelsen
 • Svenska kyrkan
 • Equmenia
 • Pingströrelsen
 • Frälsningsarmén
 • Katolska Kyrkan
 • Församlingsplanteringar
 • Ortodoxa kyrkan

SAMLING I KYRKAN

GUDSTJÄNST

11.00 Skövde, Simon Holst

16.00 Götene, Simon Holst

DIGITAL BÖN MED PINGST SVERIGE

20.00 Zoom https://www.pingst.se/events/21-dagar-bon-och-fasta/

läsplan av Christine Viklund

”Frihet från ångest”