0500-74 58 40 hej@betl.se

21 dagar bön och fasta 9-29/1

”Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster.”
‭‭Jesaja‬ ‭54‬:‭2‬-‭3‬a ‭SFB15‬‬

EN NY MISSIONSTID!

I samband med att vi bytte namn och fyllde 110 år upplevde vi tydligt hur Gud gav oss detta ord som en utmaning och uppmuntran. Faktum är att vi under 2023 ser flera konkreta steg i den riktningen. Detta vill vi be för, lägga i Guds händer och berätta mer om under januari månad.

Nedan ser du alla samlingar under perioden, prioritera gärna att vara en del av dessa!

Bön

Nedan ser du vad vi ber för dagligen under dessa 21 dagar. Vi kommer ha en andakt varje dag där vi ber och läser bibelordet för dagen, du kommer kunna ta del av dessa här på hemsidan och på våra sociala medier.

Har du något som du vill att vi som kyrka ska be för? Skicka in ditt böneämne till be@betl.se

Fasta

Du kan vara med och fasta under en kortare eller längre period. Kanske du vill ta några dagar i fasta eller fasta hela perioden genom så kallad Danielsfasta. Du kan också stå över någon måltid under dagen för att istället ta tid i bön. Biblisk fasta handlar om mat men under denna perioden kan du även avstå från andra saker som upptar mycket av din tid för att istället spendera tid med Gud. Läs gärna artikeln nedanför om Bön & Fasta av Ola Gustafsson, tidigare pastor i Skara Pingst.

VECKA 1 / Hjälp de mest utsatta, Nå de minst nådda / 9-15/1

DAG 1 / Hjälp de mest utsatta, nå de minst nådda - Mån 9/1

”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” Luk 4:18-19

Vi ber för

 • Vårt internationella
 • Vårt sociala arbete
 • Våra missionella ledare
DAG 2 / Mellanöstern / Nordafrika - Tis 10/1

”Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.”

Apg 26:17b-18

Vi ber för

 • Vårt arbete i Syrien
 • Vårt arbete i Algeriet
 • Våra partners i Israel och Palestinska områdena
DAG 3 / Gengåvan - Ons 11/1

”I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta.” Apg 20:35

Vi ber för

 • Personal och volontärer
 • En positiv mötesplats
 • Att hjälpen når hela vägen fram

SAMLING I KYRKAN

Bön
Banvägen 15, Kapellet Skultorp 19.00

DAG 4 / Afrika - Tors 12/1

”Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.” Jakob 1:27

Vi ber för

 • Bibelöversättning & Alfabetisering i Södra Afrika
 • BarnSamaritens arbete i Afrika
 • Flickorna i vårt SafeHouse i DR Kongo

SAMLING I KYRKAN

Bön & Lovsång
Lögegatan 1, Skövde 19.00

DAG 5 / Samarbetsföreningar - Fre 13/1

”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.” 1 Johannes brev 3:18

Vi ber för

 • Sjukhuskyrkan
 • IBUS
 • LP
DAG 6 / Mathjälpen - Lör 14/1

”Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” Galaterbrevet 2:10

Vi ber för

 • Alla mottagare
 • Våra volontärer och ledare
 • Samarbetande butiker och livsmedelsaktörer
DAG 7 / Asien - Sön 15/1

”Var glada i hoppet tåliga i lidandet uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada gråt med dem som gråter.” Romarbrevet 12:12-15

Vi ber för

 • Bet:L Nepal
 • Boköversättning och spridning
 • Open Doors

SAMLING I KYRKAN

GUDSTJÄNST
11.00 Raju Kunwar, Nepal

VECKA 2 / Omsorg genomsyrar hela kyrkan med hälsa / 16-22/1

DAG 8 / Omsorg genomsyrar hela kyrkan med hälsa - Mån 16/1

”Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade.” 2 Kor 2:14-15

Vi ber för

 • Vår kultur
 • En hälsosam kyrka
 • Hälsosamt ledarskap
DAG 9 / Gemenskap istället för ensamhet - Tis 17/1

”Lyft blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran däruppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir..” Jesaja 40:26

Vi ber för

 • Alla som upplever ofrivillig ensamhet
 • Våra connectgrupper
 • Meningsfulla relationer

SAMLING I KYRKAN
DNA

Lögegatan 1, 18.30

DAG 10 / Goda samtal och stöd - Ons 18/1

”Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig nära den.” Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom.” Apg 8:29-31

Vi ber för

 • Ord som bygger upp
 • Ett klimat som öppnar för samtal
 • Vårt samtalsteam

SAMLING I KYRKAN

Bön
Banvägen 15, Kapellet Skultorp 19.00

DAG 11 / Fördjupad Gudsrelation - Tors 19/1

”HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken. Därför sade han till Samuel: ”Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala HERRE, din tjänare hör.” Och Samuel gick och lade sig på sin plats.” 1 Sam 3:8-9

 

Vi ber för

 • Att vi ska lära känna Guds röst
 • Att Guds ord ska bli levande
 • Ett växande böneliv

SAMLING I KYRKAN

Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 19.00

DAG 12 / Andliga fäder, mödrar och mentorer - Fre 20/1

”När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.” Luk 1:41-44

 

Vi ber för

 • Naturliga mentorsrelationer
 • Att vi ska vara i funktion genom hela livet
 • Att nya människor ska hitta andliga fäder och mödrar i vår kyrka
DAG 13 / Tröst i nöden - Lör 21/1

”HERRE, hör min bön, låt mitt rop komma inför dig! Dölj inte ditt ansikte för mig

när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig, skynda dig att svara när jag ropar!.” Ps 102:2-3

Vi ber för

 • Tröst för den som sörjer
 • Att vi ska våga komma till Gud i vår nöd
 • Våra missionella ledare
DAG 14 / Hälsosamma och frimodiga ledare - Sön 22/1

”Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.” 1 Pet 5:1-2

Vi ber för

 • Våra pastorer, församlingsledning och keyteam
 • Våra teamledare
 • Våra connectledare

 

SAMLING I KYRKAN

GUDSTJÄNST
11.00 Emma Widmark

DAG 8 / Omsorg genomsyrar hela kyrkan med hälsa - Mån 16/1

”Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade.” 2 Kor 2:14-15

Vi ber för

 • Vår kultur
 • En hälsosam kyrka
 • Hälsosamt ledarskap
DAG 9 / Gemenskap istället för ensamhet - Tis 17/1

”Lyft blicken mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran däruppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir..” Jesaja 40:26

Vi ber för

 • Alla som upplever ofrivillig ensamhet
 • Våra connectgrupper
 • Meningsfulla relationer

SAMLING I KYRKAN
DNA

Lögegatan 1, 18.30

DAG 10 / Goda samtal och stöd - Ons 18/1

”Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig nära den.” Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom.” Apg 8:29-31

Vi ber för

 • Ord som bygger upp
 • Ett klimat som öppnar för samtal
 • Vårt samtalsteam

SAMLING I KYRKAN

Bön
Banvägen 15, Kapellet Skultorp 19.00

DAG 11 / Fördjupad Gudsrelation - Tors 19/1

”HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken. Därför sade han till Samuel: ”Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala HERRE, din tjänare hör.” Och Samuel gick och lade sig på sin plats.” 1 Sam 3:8-9

 

Vi ber för

 • Att vi ska lära känna Guds röst
 • Att Guds ord ska bli levande
 • Ett växande böneliv

SAMLING I KYRKAN

Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 19.00

DAG 12 / Andliga fäder och mentorer - Fre 20/1

”När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.” Luk 1:41-44

 

Vi ber för

 • Naturliga mentorsrelationer
 • Att vi ska vara i funktion genom hela livet
 • Att nya människor ska hitta andliga fäder i vår kyrka
DAG 13 / Tröst i nöden - Lör 21/1

”HERRE, hör min bön, låt mitt rop komma inför dig! Dölj inte ditt ansikte för mig

när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig, skynda dig att svara när jag ropar!.” Ps 102:2-3

Vi ber för

 • Tröst för den som sörjer
 • Att vi ska våga komma till Gud i vår nöd
 • Våra missionella ledare
DAG 14 / Hälsosamma och frimodiga ledare - Sön 22/1

”Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.” 1 Pet 5:1-2

Vi ber för

 • Våra pastorer, församlingsledning och keyteam
 • Våra teamledare
 • Våra connectledare

 

SAMLING I KYRKAN

GUDSTJÄNST
11.00 Emma Widmark

VECKA 3 / För att markera en ny missionstid och möjliggöra för visionen att växa från plats till plats / 23-29/1

DAG 15 / För att markera en ny missionstid och möjliggöra för visionen att växa från plats till plats - Mån 23/1

”Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, 3 för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer..” Jes 54:2-3

Vi ber för

 • En ny missionstid
 • Nya platser
 • Växande ekonomi
DAG 16 / Våra byggnader - Tis 24/1

”Joash sade till prästerna: ”Alla pengar som kommer in till HERRENS hus som heliga gåvor, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som bestäms för var och en, och alla pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till HERRENS hus, 5 dem ska prästerna ta emot, var och en av sina bekanta och de ska rusta upp vad som är förfallet på HERRENS hus, överallt där det finns något förfallet.” 2 Kun 12:4-5

Vi ber för

 • Framtidens kyrka
 • Att våra mötesplatser ska vara fristäder

SAMLING I KYRKAN

BÖN
Lidköpingsvägen 14, Götene, 19.00

DAG 17 / Nya platser - Ons 25/1

”De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där.” Apg 8:4-5

Vi ber för

 • Skaraborg
 • Götene

SAMLING I KYRKAN

Bön
Banvägen 15, Kapellet Skultorp 19.00

DAG 18 / Digital missionstid - Tors 26/1

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8

Vi ber för

 • TBNs youtube-satsning
 • Våra digitala sändningar och sociala medier
 • Våra podcasts och läsplaner

SAMLING I KYRKAN

Bön & Lovsång
Lögegatan 1, 19.00

Kreativ Team Night
Lögegatan 1, 19.00

DAG 19 / Antiokia-församling - Fre 27/1

”I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem..” Apg 13:1-3

Vi ber för

 • ELEVATE i april
 • Att vi ska vara en resurs för andra kyrkor
 • Stärkta nätverk med ledare och pastorer
DAG 20 / LÄRJUNGASKAP - Lör 28/1

”…för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” Ef 4:12-13

Vi ber för

 • Equip 
 • Alpha, Youth-Alpha, Äktenskapsalpha
 • Bibel
 • Nycklar till frihet
DAG 21 / Förvandlade liv i mötet med Jesus - Sön 29/1

”De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” Apg 2:47

Vi ber för

 • Att vi ska vinna en och en
 • 30 döpta under 2023

 

SAMLING I KYRKAN

FRAMTIDSSÖNDAG

11.00 Simon Holst

12.30 Lunch i kyrkan

13.15 Samtal om Framtidens kyrka med Göran Reierstam 

läsplan av Christine Viklund

”Frihet från ångest”