0500-74 58 40 hej@betl.se

Connectgrupp

Våra connectgrupper är inte en verksamhet bland andra utan tillsammans med gudstjänsten utgör de stommen i vår församling. Det är en liten gemenskap i den stora församlingen där vi delar livet och växer i vår tro tillsammans. Vi har i nuläget över 20 connectgrupper som träffas på olika platser i Skövde med omnejd. Varje grupp ser olika ut och är ofta indelade i ålder eller andra gemensamma intressen. De träffas oftast varannan vecka en vardagkväll hemma hos någon i 1,5-2,5 timmar och fikar tillsammans, samtalar och ber.