0500-74 58 40 hej@betl.se

EQUIP BIBEL

STREAMS

BIBEL

Hela den kristna tron bygger på Bibeln. Därför finns det ingen bättre investering för ditt liv än att läsa, studera och fördjupa sig i Guds Ord.

Äktenskap

Denna kurs gör du tillsammans med din partner (finns på plats & online) 

Äktenskapskursen är en praktisk kurs som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv! Varje pars integritet respekteras. Det förekommer inga gruppredovisningar och ingen behöver redovisa något om sin relation eller vilka frågor man arbetar med.

Alpha

Har du frågor kring tro? Här finns möjlighet att utforska den kristna tron, ställa frågor och dela sina perspektiv

Tisdagar

18.15-20.30

Februari

1/2

8/2

22/2

Mars

1/3

15/3

22/3

Sista anmälningsdatum 30/1