0500-74 58 40 hej@betl.se

framtidens KYRKAN 

Vi är nyfiken på dina tankar kring framtidens kyrka och för hur våra lokaler ska anpassas till detta. Fyll i formuläret och skriv vad du tycker är viktigt med eventuell ombyggnad/utbyggnad av kyrkan.