0500-74 58 40 hej@betl.se

Kyrkoavgiften

Det finns många sätt som du kan vara med och ge av din ekonomi in i vår kyrka. Ett sätt är att ge kyrkoavgiften som du betalar varje år – till Bet:L. Vi är en del av Pingst Fria församlingar i samverkan (FFS) och då ges möjligheten att själv välja om du vill låta Kyrkoavgiften gå till Bet:L eller om den skall fortsätta att gå till Svenska kyrkan. Ändring av Kyrkoavgiften måste göras senast 31 oktober för kommande år. Kyrkoavgiften är ca 1% av din inkomst och om du styr om din kyrkoavgift till Bet:L så är fördelningen 70% till vår kyrka och 30% till Pingst FFS.

Vi har beslutat att satsa alla pengar som kommer in via kyrkoavgiften till anställningar inom barn och ungdom.

Så här gör du

Så här går du tillväga för att styra om din kyrkoavgift till Bet:L genom Mobilt Bank-ID:
1. Gå in på följande länk som tar dig till Pingst Fria Församlingars sida för kyrkoavgiften: (KLICKA HÄR)
2. Fyll i Pingst som församling och Skövde som ort.
3. Fyll i dina personuppgifter och godkänn med Mobilt Bank-Id.
4. Klart!

Så här går du tillväga för att styra om din kyrkoavgift till Bet:L genom blankett:
1. Ladda ner följande blankett: (KLICKA HÄR)
2. Fyll i uppgifterna och skicka in till Pingst.

OBS! Om du redan ger kyrkoavgift till annat samfund eller är medlem i Svenska kyrkan och inte vill betala dubbla avgifter så måste du meddela din ändring alternativt lämna ditt medlemskap senast 31/10 för att det ska gälla nästa år. Det gör du genom att kontakta den kyrka det gäller.

Frågor och svar

Måste jag gå ur annat trossamfund för att ge kyrkoavgift till Pingst?

Nej, men då kommer du få betala kyrkoavgift till det andra trossamfundet så länge du tillhör det. Du kan tillhöra flera trossamfund och betala flera avgifter. Vill du undvika detta måste du själv meddela uppsägning till det trossamfund det gäller, senast 31 oktober.

Hur stor är kyrkoavgiften?

Kyrkoavgiften till Pingst är 1 procent. Underlaget för avgiften är den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Tjänar du exempelvis 240.000 per år (20.000/månad) så betalar du ca 2400:- i kyrkoavgift per år.

Kan jag ångra mig?

Ja. Men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 31 oktober året innan kyrkoavgiften ges till Pingst.

Kan jag råka ge dubbelt till Pingst?

Nej. Om du är osäker på om du gjort ditt medgivande så kan du göra det igen utan att riskera att det drar dubbel avgift. Däremot kan man ge till flera olika samfund om man själv väljer att göra så.

ska jag betala kyrkoavgiften själv?

Nej, du märker den aldrig. Den dras automatiskt från din lön som en skatt. Så i praktiken för din plånbok, så blir det ingen skillnad. Men för kyrkan blir det ett fint tillskott som hjälper oss att förverkliga det vi drömmer om.

Måste jag går ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgiften till Pingst?

Nej, men du måste betala kyrkoavgiften till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Du kan tillhöra både Svenska kyrkan och Pingst men då får du betala dubbla avgifter. Vill du undvika detta så måste du gå ur Svenska kyrkan. Detta skall göras skriftligt senast den 31 oktober, till din församling i Svenska Kyrkan.

Vilken församling kan få min kyrkoavgift?

Den församling som du tillhör eller är aktiv i, om den anslutit sig till Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.

Vad använder församlingen pengarna till?

Det avgör församlingen helt och hållet själv. Vi har beslutat att rikta alla pengar vi får in via kyrkoavgiften till anställningar inom barn och ungdom.

Vem får reda på vart jag ger min kyrkoavgift?

Pingsts personal har tystnadsplikt. Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på uppgiften om vilket trossamfund du stöder. Församlingen får veta ditt namn bara om du själv väljer att kryssa för detta på medgivandet.

Hur fördelas pengarna från kyrkoavgiften?

När pengarna för kyrkoavgiften kommer från Skattemyndigheten till Pingst sker först en avräkning för den administrativa hanteringen, bland annat med registersystem och informationsinsats riktad till församlingar och medlemmar samt en avräkning för avgiften till Skatteverket (21 kronor per medgivande). Därefter sker en fördelning med 70 procent till respektive församling och 30 procent till Pingst. Utöver den 30-procentiga delen, förfogar Pingst också över den summa som inte kan fördelas, där medgivande medlemmar tillhör församlingar som ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst.