0500-74 58 40 hej@betl.se

NYTT NAMN PÅ KYRKAN 2022?

2012 fyllde kyrkan hundra år vilket firades högtidligt med stor tacksamhet för Guds trofasthet. I samband med det predikade vår dåvarande pastor Sven om hundraåringen som föder nytt liv. 2012 blev på många sätt året då vår förnyelseprocess fick fart och ledde in i sju, åtta år av att ”föda nytt liv” där kyrkan fått en ny identitet genom både glädje och smärta och ”nytt liv” har fötts fram.

Hösten 2022 fyller kyrkan 110 år och vi tror att Gud kallar oss in i en ny missionsrörelse. En tid av tillväxt och expansion där vi ännu tydligare når vår stad, betjänar vår region, inspirerar i landet och gör skillnad i världen. För att möjliggöra detta tror vi att vi skulle vara hjälpta av ett nytt namn på kyrkan som kan bli bärare av den vision Gud gett och det som vuxit fram de senaste tio åren.

Just nu pågår ett arbete med att förankra och och utveckla detta vidare och du är varmt välkommen med dina synpunkter genom att fylla i följande enkät. Dina svar är anonyma och hanteras av projektgruppen som består av Simon Holst, Daniel Widmark, Elin Lindholm, Nichlas Hägglund och Dan Brohede.