0500-74 58 40 hej@betl.se

Planering

  • RÖD: Skövde Pingst Master (långsiktig planering som berör hela kyrkan)
  • BLÅ: Skövde Pingst Publik (visas på hemsidan)
  • GRÖN: Lokalbokning (bokning av olika lokaler i kyrkan)
  • LILA: Bra att veta (konferenser, viktiga händelser som inte äger rum i kyrkan)
  • GUL: Campus (Samlingar som är specifika för våra olika Campus i Södra Ryd, Skultorp och Lidköping)

Förklaring och bokning

Denna sida innehåller all planering i Skövde Pingst och dess olika Campus. Den är i huvudsak till för våra ledare och volontärer och ska inte delas med allmänheten. De olika färgerna representerar olika kalendrar med olika syften. Om du önskar boka en samling i någon av våra lokaler så är du välkommen att höra av dig med din förfrågan till kyrkan@betl.se. Ange ändamål, lokal och kontaktperson. Du kommer sedan få en bekräftelse om det funkar eller inte.

Privata fester och tillställningar

Om du önskar ha en privat fest i kyrkan så tar du kontakt med Sören Jenefeldt, soren.jenefeldt@betl.se. Bjudning i samband med barnvälsignelse, dop eller begravning är gratis. Vid bröllop, födelsedagsfester och liknande så betalar man in 500 kr upp till 75 personer och 1000 kr vid samlingar med fler personer för att täcka omkostnader. Man ansvarar själv för att städa efter sig.