0500-74 58 40 hej@betl.se

Jag behöver samtala med någon

I Bet:L har vi ett samtalsteam som är redo att möta dig i samtal. I livet kan vi hamna i situationer där vi inte vet hur vi ska orka eller reda ut det som drabbar oss. Det kan handla om stort som smått. Att få samtala med någon tror vi både kan leda till befrielse och helande. Vårt fokus ligger på att lyssna i form av ett själavårdande samtal.

I våra samtal arbetar vi inte med behandling, terapi eller bedömning kring diagnoser. Dock har vi möjlighet att ge information om hur och vart du kan vända dig för att få professionell hjälp om detta skulle behövas utifrån din situation.

Samtalsteamet består av volontärer som har avlagt tystnadslöfte och vill välkomna dig till att kontakta oss om du önskar ett samtal. Efter att du har lämnat dina kontaktuppgifter så kommer vår koordinator för samtalsteamet att kontakta dig.