0500-74 58 40 hej@betl.se

Riktlinjer & Stadgar

Här finner du de stadgar och riktlinjer som är ledande styrdokument i vår församling. Dessa är gällande från 28/1 2018 och antagna i församlingsmöte 24/10 2017 och extra administrationsmöte 28/11 2017. Våra stadgar är juridiskt bindande och kompletteras med antagna riktlinjer som är vägledande för församlingens liv och verksamhet. Här finns även policies och dokument antagna av vår församlingsledning.